TKP/ML-YDK ve MKP-YDB’den Ortak Açıklama

Tüm İlerici, Devrimci Ve Yurtseverlere Çağrımızdır

İbrahim Kaypakkaya’nın İşkencede Katledilişinin 40. Yılında Katledilişini Protesto Ve İbrahim Kaypakkaya’yı Anma İçin Avrupa”nın tüm alanlarında Düzenlediğimiz Etkinlikte Buluşalım!

Emekçiler, Devrimciler, Yoldaşlar

Türkiye proletaryasının komünist önderi İbrahim Kaypakkaya yoldaş ülkemizdeki 50 yıllık suskunluğu yerle bir ederek 1972 yılında yarattığı büyük manifestoyla tarih sahnesine çıktı. O dünya ölçeğinde gelişen Büyük Proleter Kültür Devrimi ve ülkemizdeki sınıf mücadelesinin bir ürünü olarak; 15-16 Haziran büyük işçi direnişi,  köylülüğün toprak işgalleri ve öğrenci gençliğin mücadelesinden çıkardığı derslerin bir ürünü olarak 24 Nisan 1972 tarihinde kurduğu proletarya partisiyle, geride büyük bir miras bıraktı.

Kaypakkaya yoldaş, yaptığı çözümlemelerle Türkiye Devrimin Yolunu net ve açık bir şekilde çizdi. Devrimin yolu, Türkiye’de sınıfların tahlili, ittifaklar meselesi, Cumhuriyet tarihi, Kemalizm ve ulusal soruna ilişkin tezleri bugünde sınıf mücadelesinde anahtar rolünü oynamaya devam ediyor.

2013 18 Mayıs’ı İbrahim Kaypakkaya”nın işkencede katledilişinin 40. Yılı. Düşman, Kaypakkaya’yı Ocak 1973 yılında Dersimde yaralı olarak esir aldı ve faşist Fehmi Altınbilek komutasında Diyarbakır cezaevine götürdü. Aylarca süren sorgusunda düşman onun ağzından tek bir örgütsel bilgi alamadı. O, işkence altındayken bile düşmana meydan okudu ve yüzlerine şunu haykırdı; ‘’Esasen biz komünist devrimciler, prensip olarak siyasi kanaatlerimizi ve görüşlerimizi hiçbir yerde gizlemeyiz. Ancak örgütsel faaliyetlerimizi, örgüt içinde bizimle birlikte çalışan arkadaşlarımızı ve örgüt içerisinde olmayıp da bize yardımcı olan şahıs ve grupları açıklamayız. Kişisel sorumluluğum açısından gerekeni zaten söylemiş bulunuyorum. Ben buraya kadar anlattıklarımı samimiyetle inandığım Marksist-Leninist düşünce uğruna yaptım. Ve sonuçtan asla pişman değilim. Ben bu uğurda her türlü neticeyi göze alarak ve can bedeli bir mücadeleyi öngörerek çalıştım ve neticede yakalandım. Asla pişman değilim. Bir gün sizin elinizden kurtulursam gene ayını şekilde çalışacağım’’ diyerek, komünist bir öndere yakışır bir tavır sergiledi.

Kemalist faşist diktatörlük onu 18 Mayıs 1973 tarihinde katletti. 2013 yılı 18 Mayıs’ı İbrahim Kaypakkaya yoldaşın işkencede katledilişinin 40. Yılıdır.

Katledilişinin 40. Yılında İbrahim Kaypakkaya’nın katledilişini protesto etmek ve onu anmak için Avrupa’nın tüm alanlarında düzenleyeceğimiz etkinliklere tüm devrimci, ilerici ve yurtseverleri katılmaya çağırıyoruz.

Mayıs 2013

TKP/ML-YDK, MKP-YDB