Tutuşturuyoruz! Önce Kendimizdeki Egemeni Sonra Tüm Ezenleri!

Avrupa (25 Şubat 2013) Tarihsel özü kadın işçilerin ‘’eşit işe eşit ücret ‘’ve 8 saatlik mesai talebiyle başlayan bu eylem yüzyıldır devam ediyor. Dokuma fabrikasının kadın işçileri canlarıyla   ilmek  ilmek dokudular bu günü tarihe… Ve bu tarih ,  kadın emeğinin  yaşamın her alanında var olduğunu , var olmaya devam edeceğini gösterdi .Her günü 8 Mart’a her günü mücadele günü olması için dünü günü ve geleceği  örgütlediler. Komün den Kızıl Meydana, Uzun Yürüyüşten Topuzlular Ordusuna, Vietnam’dan Dominik cumhuriyetine ve yine Paris’te Kürt Ulusuna ve emekçisine özgürlük oldular…

Kapitalizmin her daim kadınlar için çizilmiş projeleri, esnetilmiş yasaları, indirime uğrayan ödüllü yasaları, biçilen cezaları, açık ve kapalı hapishaneleri olacaktır. Kadınlar, eşitlik mücadelesini bugün de hala egemen konumdaki ataerkil sistem nedeniyle yaşamın her alanında sürdürmek zorundalar. Kapitalizmin yarattığı kriz bütün kıtalarda yoksulları daha da yoksullaştırmakta sınıf farkını daha  da  derinleştirmektedir.

Avrupa’da derinleşen ekonomik kriz de bu sınıf farkını hissettirir durumda. Kriz önce ya kadını işsizleştirmekte yada ucuz iş gücü olarak emeğini sömürmekte. Kadın işçiler erkek işçiyle aynı emeği harcamasına rağmen %25 daha düşük ücret almaktalar. Krizin yarattığı sonuçlar itibariyle ev içi şiddet ve intihar olayları giderek   artmakta.

Ekonomik şiddetin yanı sıra cinsel ve politik baskılar can almaya devam ediyor. Kadına yönelik pervasızlaşan taciz ve tecavüz sınırlarını genişleterek yayılıyor. Dünya basının günlerce yazdığı Hindistan’da yaşanan tecavüze bir yenisi daha eklendi. Küçük bir kız çocuğu tecavüz sonucu öldü.

Arap ülkelerinde Tiranlara isyan eden kadınlar yakılarak öldürülüyor.

Paris’ de üç politik Kürt kadını  devletlerin çıkarları sonucu katledildi.

Kapitalizmin bedenimiz, kimliğimiz, emeğimiz üzerinden örgütlediği bu sisteme karşı 8 Mart’ı dokuma işçileri kadınların inancıyla örgütleyip, Clara  Zetkin’in bilinciyle güçlü bir eyleme dönüştürelim. Kadının özgürlük mücadelesini sınırlamadan, güne ana yayarak daha güçlü bir örgüte dönüştürme bilinciyle kendimizi, hareketimizi örgütleyelim. Kapitalizme karşı tek gücümüz ortak ve güçlü mücadele platformlarıdır. Irkçılığa, emeğin sömürüsüne, yabancılaşmaya karşı örgütlenelim… Kapitalizme karşı özgürlüğü, ırkçılığa karşı enetrnasyonalist   bilinci  içselleştirelim.

Bu 8 Martı, Hindistan’ın başkentinde tecavüz sonucu katledilen, günlerce  ismi açıklanmayan kadın Jyoti Singh Pandey anısına örgütleyelim,

Bu 8 Mart’ı, Paris’te suikastle öldürülen üç Kürt kadının anısına örgütleyelim.

Yaşasın 8 Mart!

Her Gün 8 Mart, Her Gün Mücadele Günü!

8 Mart  Resmi  Tatil Günü Olmalıdır!

Eşit İşe Eşit Ücret!

Kadın Cinselliğinin Metalaştırılmasına İzin vermeyelim!

Yaşasın Enternasyonal Kadın Dayanışması!

 

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi

Şubat 2013

adkh_06@yahoo.com