Frankfurt’ta Faşizme geçit vermeyelim.

Frankfurt (28 Nisan 2013)  Alman Burjuvazisi tarafından bizzat kendi gerici sınıfsal karekterlerine uygun olarak önü açılarak örgütlenen başta NPD olmak üzere gerici Faşist Nazi çeteleri ve alttan alta bizzat devlet tarafından geliştirilen iç faşistleşme başta göçmenler ve yabancılar olmak üzere,tüm ilerici toplumsal dinamikleri kaygılandırmaya ve tehtit oluşturmaya devam etmektedir.

Özellikle Devrimci ve İlerici olan bazı tarihsel günleri bilinçli olarak tercih ederek ve kitleleride manüpüle ederek ırkcı,faşist niteliklerini gizlemeye ve meşrulaştırmaya çalışmaktadırlar.Bu senede bu aynı gerici kaygılarla Faşist NPD nin başını çektigi Faşist Nazi çeteleri tarafından 1 Mayısta Frankfurtt ta merkezi bir miting yapilmak istenmektedir. Buna karşı içinde ADHK ve ADGH nın da bulunduğu onlarca yerli ve göçmen ilerici,devrimci kurum biraraya gelerek Enternasyonal devrimci blok oluşturmuşlardır.

Bizlerde ADHF olarak başta Hessen eyaletindeki kurum ve bileşenlerimiz olmak üzere tüm kitlemizi ve devrimci,demokrat tüm kitleleri 1 Mayıs 2013 te Frankfurtt ta Faşizme karşı ayağa kalkmaya ve mücadele etmeye çağırıyoruz.Tüm devrimci ve ilerici kitleleri Enternasyonal devrimci blok saflarında 1 Mayısta Frankfurtt ta Faşizme geçit vermemeye ve Kızıl 1 Mayıs şiarını alanlarda kuşanmaya çağırıyoruz.

Almanya Demokratik Haklar Federasyonu

28 Nisan 2013