Pariste ”DKÖ anlayışımız ve perspektifimiz ne olmalıdır” konulu alt konferans gerçekleştirildi.

Paris (20.11.2013) ADHK’nın Avrupa merkezi olarak örgütledigi DKÖ anlayışımız ve perspektifimiz ne olmalıdır konulu alt konferansların paris ayağı gerçekleştirildi.Aynı zamanda denetim muhtevasıylada ele alınan alt konfernaslar Avrupanın dokuz bölgesinde gerçekleştirilecektir.17 Kasım pazar günü Pariste bulunan dernek lokalinde gerçekleşen alt konfernasa ADHK bileşenleri ve dernek üyeleri katıldılar.

ADHK nın alt konferanslar için hazırladığı tartışma taslak yazısının okunması ile başlayan toplantıda ADHK ve ADKH temsilcileri söz alarak taslak metni üzerinden fikirlerini belirttiler.ADHK temsilcisi örgütledikleri bu konferansların esas olarak ADHK nın niteligi ve programı başta olmak üzere bütünlüklü siyasetini güne uyarlama ve günün degişen ihtiyaçlarına göre kendini yenileyerek daha ileri bir düzeye taşıma perspektifi ve kaygısı ile ele alındığını belirtti.Bütünlüklü program ve siyasetimizin üzerinden yükseldigi Türkiye-Kuzey Kürdistanlı göçmen işçi ve emekçilerin sorun ve çelişkilerinin eskisi gibi ele alınamayacagını,aksine sorun ve çelişkilerin önemli oranda farklılaştığını ve bu farklılaşan gerçeklik üzerinden kurumlarımızı ve siyasetimizi inşa etmemiz gerektigini vurguladı. Her dönemin kendine  özgün sorun ve çelişkilerinin olduğunu belirten ADHK temsilcisi, DKÖ’lerin bu gerçeklikleri atlayarak Ya da yadsıyarak siyaset yapmalarının kendilerini objektif olarak daraltacağını ve kitlelerin ihtiyaçlarına  cevap olunamayacağını belirterek konuşmasını sonlandırdı.İkinci konuşmacı olan ADKH temsilcisi ise konuşmasına tartışma taslak yazısında kadınlara ve bileşenlik meselesine dair herhangi bir belirlemeinin olmamasını eleştirerek başladı.Devamında ise esas olarak kadın hareketi,kadınların örgütlenme sorunları ve bileşenlik meselesi üzerine bir sunum gerçekleştirdi.Kadın çalışmasının çok boyutlu ve zor olduğunu belirten temsilci,kadın mücadelesinin hala küçümsendigini ve bunun esas nedeninin ise erkek egemen anlayışın belirleyici etkisinin olduğunu belirterek buna karşı kadınlar başta olmak üzere tüm bileşenlerin ve toplumsal dinamiklerin amansız ideolojik mücadele yürütmesi gerektiginin altını çizerek konuşmasını sonlandırdı.

Sunumların ardından söz katılımcılara verildi. Böylesi önemli bir konferansın örgütlenmesinin önemli olduğunu belirten katılımcılar, içinden geçmekte olunulan sürecin ve degişen koşulların kendisi böylesi bir tartışmanın yapılmasını zorunluluk haline getirmiştir. Artık geçmiş dönemin ve çelişkilerin üzerinden siyaset yapmanın ve güne uygun kendini ileri düzeyde örgütlemeyen bir DKÖ çalışmasının sorun ve çelişkilere cevap olamayacağının altını çizdiler. Gelinen aşamada ADHK vb kurumların bütünlüklü siyasetini yaşadıkları Avrupa çoğrafyasının siyasal,sosyal ve kültürel durumunu daha önemseyerek ve buranın sınıf mücadelesiyle daha ileri bir perspektifle buluşulması gerektiginin altı çizilerek,yerli ilerici ve devrimci dinamiklerle daha fazla ilişkilenme ve birleşik mücadeleyi bu anlayış ile ele almanın gerekliligini belirttler. Oldukca canlı tartışmaların olduğu alt konferans kurumları sahiplenmeinin ve örgütlenmenin zorunluluğuna dair vurguların ardından başarılı bir şekilde sonlandırıldı.