Seyitxıdır Doğan Hakka Yürümüştür


Dersim Derviş Cemal dedesi Seyitxıdır Doğan Hakka Yürümüştür

Dersim (10 Nisan 2013) Kızılbaş Alevi inancının çınarlarından Seyitxıdır Dedemizi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Seyitxıdır Dedemiz, Dersimdeki son çınarlarımızdan biriydi.

O Dersim kırımını yaşamış acının, kederin, hüznün ve sürgünlerin tanıklarındandı. Bu tanıklığı onun yaşama bakışında önemli bir noktada duruyordu. Kızılbaş Alevi inancımızın en temel felsefesi olan eline, diline, beline felsefesinin savunucularından biriydi.

Seyitxıdır dedemiz dostluğun diliyle konuşur, dostluğun kulağıyla dinlerdi. Bazen bir çocuk, bazen bir bilgeydi. Onun şu özelliğini hiçbir zaman unutmayacağız. O toplumda özellikle kız çocuklarına ve kadınlara ayrı bir önem verirdi. Çünkü o doğuranın kutsal olduğuna inanır, kadının toplumda itilmesine karşı çıkardı. Onun için ana kutsaldı, bunun bilinciyle çevresine sürekli öğütler verirdi.

Yine bir özelliği ise 25 yıl boyunca kendi toprağından, kültüründen ayrı yaşadigi Maden´de farklı inançlara mensup arkadaşlarına, Kızılbaş Alevi inancını anlatarak ve yaşayarak arkadaşları tarafındanda büyük bir saygınlık kazanmasına sebep olmuştur.

Seyitxıdır Dedemiz hem doğup büyüdüğü yerde, hem toprağından ayrı kaldığı yerlerde, sürekli Kızılbaş Alevi inancını kendine rehper eylemiştir. Yaşamını hep doğruluğa, dürüstlüğe ve dostluğa adamıştır, Seyitxıdır Dedemiz 09/04/2013 Günü Istanbulda geçirdiği beyin kanaması sonucu hakka yürümüştür.

Başta ailesinin ve tüm dostlarının başı sağolsun.

Seyitxıdır Dedemizi unutmayacağız…

SEYİTXIDIR DOĞAN Dedemizin cenazesi 11/04/2013 günü

Saat 12.00´de, Dersim Hozat Pixami Köyünde defnedilecektir

Tüm dostların bilgisine.

AİLESİ ve DOSTLARI.